Çölyak ile ilgili hastalıklar:

 • A-1 astro gastrit
 • Addison hastalığı
 • Alopecia
 • Kolit (özellikle mikroskopik / lenfositik kolit)
 • Tiroid hastalığı (otoimmun hipo-veya hiper-thyroidism)
 • Konjenital kalp kusurları
 • Dermatit herpetiformis
 • Down sendromu
 • IgA nefropati
 • Nörolojik, nöropati, ataksi, hafıza bozukluğu, migren, epilepsi, ya da kas sertliği dahil
 • Sedef hastalığı
 • Sarkoidoz
 • Serum IgA eksikliği
 • Sjogren sendromu
 • Turner sendromu
 • Tip 1 diyabet
 • Hypo-splenia
 • Infertilite ve düşük nüks
 • Karaciğer enzim bozukluğu
 • Primer biliyer siroz
 • Vaskülit
 • Williams sendromu
 • Bağırsak  kanseri
 • Lenfoma vb. hastalıklar

Tanı Konmamış Çölyak Hastalığı İçin Uzun Vadeli Riskler Nelerdir?

 • Çölyak hastalığının uzun dönem sonuçları kötü beslenme ve besin emiliminin bozukluğu ile ilgilidir.
 • Tedavi edilmemiş çölyak hastalığı kronik kötü sağlık, osteoporoz, kısırlık, düşük, depresyon gibi rahatsızlıklara yol açabilir.
 • Ayrıca ince bağırsak kanseri ve lenfoma gibi  rahatsızlıkların ortaya çıkma riski artar.
 • Çocuklarda, boy kısalığı ve davranışsal sorunlar,  gelişim eksikliğine neden olabilir.